UInt8

genel sınıf UInt8

8 bitlik işaretsiz bir tamsayıyı temsil eder.

Genel Yöntemler

çift
batmadan yüzmek
int
uzun

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel double doubleValue ()

halka açık float floatValue ()

public int intValue ()

genel uzun longValue ()