Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

serwer

publiczny serwer końcowej klasy

Serwer TensorFlow w toku do użytku w szkoleniach rozproszonych.

Instancja Server zawiera zestaw urządzeń i cel Session które mogą uczestniczyć w rozproszonym szkoleniu. Serwer należy do klastra (określonego przez ClusterSpec ) i odpowiada określonemu zadaniu w nazwanym zadaniu. Serwer może komunikować się z dowolnym innym serwerem w tym samym klastrze. Serwer nie będzie obsługiwał żadnych żądań, dopóki nie zostanie wywołana metoda start() . Serwer przestanie obsługiwać żądania po wywołaniu metody stop() lub close() . Należy pamiętać, że metoda close() zatrzymuje serwer, jeśli jest uruchomiony.

OSTRZEŻENIE: Server jest właścicielem zasobów, które muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() .

Wystąpienia Server są bezpieczne wątkowo.

Na przykładzie:

 import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
  .addJob(JobDef.newBuilder()
  .setName("worker")
  .putTasks(0, "localhost:4321")
  .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
  .setCluster(clusterDef)
  .setJobName("worker")
  .setTaskIndex(0)
  .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
  srv.start();
  srv.join();
 }
 

Konstruktorzy publiczni

Serwer (bajt [] serverDef)
Konstruuje nową instancję serwera.

Metody publiczne

zsynchronizowana próżnia
zamknij ()
Zniszczenie serwera TensorFlow w procesie, zwalnia pamięć.
unieważnić
dołącz ()
Blokuje się, dopóki serwer nie zostanie pomyślnie zatrzymany.
zsynchronizowana próżnia
start ()
Uruchamia serwer TensorFlow w procesie.
zsynchronizowana próżnia
stop ()
Zatrzymuje przetwarzany serwer TensorFlow.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

serwer publiczny (bajt [] serverDef)

Konstruuje nową instancję serwera.

Parametry
serverDef Definicja serwera określona jako serializowany bufor protokołu ServerDef .

Metody publiczne

public synchronized void close ()

Zniszczenie serwera TensorFlow w procesie, zwalnia pamięć.

Rzuty
InterruptedException

public void join ()

Blokuje się, dopóki serwer nie zostanie pomyślnie zatrzymany.

public synchronized void start ()

Uruchamia serwer TensorFlow w procesie.

publiczne synchronizowane void stop ()

Zatrzymuje przetwarzany serwer TensorFlow.