Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Hướng dẫn liên kết TensorFlow

Các hướng dẫn dựa trên colab này sẽ hướng dẫn bạn qua các khái niệm và API chính của TFF bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế. Tài liệu tham khảo có thể được tìm thấy trong hướng dẫn TFF .

Bắt đầu với học liên kết

Bắt đầu viết các phép tính liên kết tùy chỉnh

Các phương pháp hay nhất về mô phỏng

Hướng dẫn trung cấp và nâng cao