Rozpoznawanie akcji za pomocą napompowanej 3D CNN

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Ten Colab demonstruje uznając działania w danych wideo za pomocą tfhub.dev/deepmind/i3d-kinetics-400/1 moduł. Więcej modeli do wykrywania działania w filmach można znaleźć tutaj .

W modelu bazowego została opisana w artykule „ Quo Vadis, ujmowanie Action? Nowy model i kinetyki Zbiór danych ” przez Joao Carreira i Andrew Zisserman. Artykuł został opublikowany na arXiv w maju 2017 roku i został opublikowany jako artykuł konferencyjny CVPR 2017. Kod źródłowy jest publicznie dostępny na github .

„Quo Vadis” wprowadził nową architekturę klasyfikacji wideo, Inflated 3D Convnet lub I3D. Ta architektura osiągnęła najnowocześniejsze wyniki w zestawach danych UCF101 i HMDB51 dzięki precyzyjnemu dostrojeniu tych modeli. Modele i3D wstępnie przeszkolony na Kinetics również zajęła pierwsze miejsce w CVPR 2017 szarady wyzwanie .

Oryginalny moduł był szkolony na kinetykę-400 DATESET i wie o 400 różnych działań. Etykiety dla tych działań można znaleźć w pliku etykiet mapy .

W tym Colab użyjemy go do rozpoznawania działań w filmach ze zbioru danych UCF101.

Ustawiać

pip install -q imageio
pip install -q opencv-python
pip install -q git+https://github.com/tensorflow/docs

Zaimportuj niezbędne moduły

# TensorFlow and TF-Hub modules.
from absl import logging

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
from tensorflow_docs.vis import embed

logging.set_verbosity(logging.ERROR)

# Some modules to help with reading the UCF101 dataset.
import random
import re
import os
import tempfile
import ssl
import cv2
import numpy as np

# Some modules to display an animation using imageio.
import imageio
from IPython import display

from urllib import request # requires python3

Funkcje pomocnicze dla zbioru danych UCF101

# Utilities to fetch videos from UCF101 dataset
UCF_ROOT = "https://www.crcv.ucf.edu/THUMOS14/UCF101/UCF101/"
_VIDEO_LIST = None
_CACHE_DIR = tempfile.mkdtemp()
# As of July 2020, crcv.ucf.edu doesn't use a certificate accepted by the
# default Colab environment anymore.
unverified_context = ssl._create_unverified_context()

def list_ucf_videos():
 """Lists videos available in UCF101 dataset."""
 global _VIDEO_LIST
 if not _VIDEO_LIST:
  index = request.urlopen(UCF_ROOT, context=unverified_context).read().decode("utf-8")
  videos = re.findall("(v_[\w_]+\.avi)", index)
  _VIDEO_LIST = sorted(set(videos))
 return list(_VIDEO_LIST)

def fetch_ucf_video(video):
 """Fetchs a video and cache into local filesystem."""
 cache_path = os.path.join(_CACHE_DIR, video)
 if not os.path.exists(cache_path):
  urlpath = request.urljoin(UCF_ROOT, video)
  print("Fetching %s => %s" % (urlpath, cache_path))
  data = request.urlopen(urlpath, context=unverified_context).read()
  open(cache_path, "wb").write(data)
 return cache_path

# Utilities to open video files using CV2
def crop_center_square(frame):
 y, x = frame.shape[0:2]
 min_dim = min(y, x)
 start_x = (x // 2) - (min_dim // 2)
 start_y = (y // 2) - (min_dim // 2)
 return frame[start_y:start_y+min_dim,start_x:start_x+min_dim]

def load_video(path, max_frames=0, resize=(224, 224)):
 cap = cv2.VideoCapture(path)
 frames = []
 try:
  while True:
   ret, frame = cap.read()
   if not ret:
    break
   frame = crop_center_square(frame)
   frame = cv2.resize(frame, resize)
   frame = frame[:, :, [2, 1, 0]]
   frames.append(frame)

   if len(frames) == max_frames:
    break
 finally:
  cap.release()
 return np.array(frames) / 255.0

def to_gif(images):
 converted_images = np.clip(images * 255, 0, 255).astype(np.uint8)
 imageio.mimsave('./animation.gif', converted_images, fps=25)
 return embed.embed_file('./animation.gif')

Zdobądź kinetykę-400 etykiet

Found 400 labels.

Korzystanie ze zbioru danych UCF101

# Get the list of videos in the dataset.
ucf_videos = list_ucf_videos()

categories = {}
for video in ucf_videos:
 category = video[2:-12]
 if category not in categories:
  categories[category] = []
 categories[category].append(video)
print("Found %d videos in %d categories." % (len(ucf_videos), len(categories)))

for category, sequences in categories.items():
 summary = ", ".join(sequences[:2])
 print("%-20s %4d videos (%s, ...)" % (category, len(sequences), summary))
Found 13320 videos in 101 categories.
ApplyEyeMakeup    145 videos (v_ApplyEyeMakeup_g01_c01.avi, v_ApplyEyeMakeup_g01_c02.avi, ...)
ApplyLipstick     114 videos (v_ApplyLipstick_g01_c01.avi, v_ApplyLipstick_g01_c02.avi, ...)
Archery        145 videos (v_Archery_g01_c01.avi, v_Archery_g01_c02.avi, ...)
BabyCrawling     132 videos (v_BabyCrawling_g01_c01.avi, v_BabyCrawling_g01_c02.avi, ...)
BalanceBeam      108 videos (v_BalanceBeam_g01_c01.avi, v_BalanceBeam_g01_c02.avi, ...)
BandMarching     155 videos (v_BandMarching_g01_c01.avi, v_BandMarching_g01_c02.avi, ...)
BaseballPitch     150 videos (v_BaseballPitch_g01_c01.avi, v_BaseballPitch_g01_c02.avi, ...)
BasketballDunk    131 videos (v_BasketballDunk_g01_c01.avi, v_BasketballDunk_g01_c02.avi, ...)
Basketball      134 videos (v_Basketball_g01_c01.avi, v_Basketball_g01_c02.avi, ...)
BenchPress      160 videos (v_BenchPress_g01_c01.avi, v_BenchPress_g01_c02.avi, ...)
Biking        134 videos (v_Biking_g01_c01.avi, v_Biking_g01_c02.avi, ...)
Billiards       150 videos (v_Billiards_g01_c01.avi, v_Billiards_g01_c02.avi, ...)
BlowDryHair      131 videos (v_BlowDryHair_g01_c01.avi, v_BlowDryHair_g01_c02.avi, ...)
BlowingCandles    109 videos (v_BlowingCandles_g01_c01.avi, v_BlowingCandles_g01_c02.avi, ...)
BodyWeightSquats   112 videos (v_BodyWeightSquats_g01_c01.avi, v_BodyWeightSquats_g01_c02.avi, ...)
Bowling        155 videos (v_Bowling_g01_c01.avi, v_Bowling_g01_c02.avi, ...)
BoxingPunchingBag   163 videos (v_BoxingPunchingBag_g01_c01.avi, v_BoxingPunchingBag_g01_c02.avi, ...)
BoxingSpeedBag    134 videos (v_BoxingSpeedBag_g01_c01.avi, v_BoxingSpeedBag_g01_c02.avi, ...)
BreastStroke     101 videos (v_BreastStroke_g01_c01.avi, v_BreastStroke_g01_c02.avi, ...)
BrushingTeeth     131 videos (v_BrushingTeeth_g01_c01.avi, v_BrushingTeeth_g01_c02.avi, ...)
CleanAndJerk     112 videos (v_CleanAndJerk_g01_c01.avi, v_CleanAndJerk_g01_c02.avi, ...)
CliffDiving      138 videos (v_CliffDiving_g01_c01.avi, v_CliffDiving_g01_c02.avi, ...)
CricketBowling    139 videos (v_CricketBowling_g01_c01.avi, v_CricketBowling_g01_c02.avi, ...)
CricketShot      167 videos (v_CricketShot_g01_c01.avi, v_CricketShot_g01_c02.avi, ...)
CuttingInKitchen   110 videos (v_CuttingInKitchen_g01_c01.avi, v_CuttingInKitchen_g01_c02.avi, ...)
Diving        150 videos (v_Diving_g01_c01.avi, v_Diving_g01_c02.avi, ...)
Drumming       161 videos (v_Drumming_g01_c01.avi, v_Drumming_g01_c02.avi, ...)
Fencing        111 videos (v_Fencing_g01_c01.avi, v_Fencing_g01_c02.avi, ...)
FieldHockeyPenalty  126 videos (v_FieldHockeyPenalty_g01_c01.avi, v_FieldHockeyPenalty_g01_c02.avi, ...)
FloorGymnastics    125 videos (v_FloorGymnastics_g01_c01.avi, v_FloorGymnastics_g01_c02.avi, ...)
FrisbeeCatch     126 videos (v_FrisbeeCatch_g01_c01.avi, v_FrisbeeCatch_g01_c02.avi, ...)
FrontCrawl      137 videos (v_FrontCrawl_g01_c01.avi, v_FrontCrawl_g01_c02.avi, ...)
GolfSwing       139 videos (v_GolfSwing_g01_c01.avi, v_GolfSwing_g01_c02.avi, ...)
Haircut        130 videos (v_Haircut_g01_c01.avi, v_Haircut_g01_c02.avi, ...)
HammerThrow      150 videos (v_HammerThrow_g01_c01.avi, v_HammerThrow_g01_c02.avi, ...)
Hammering       140 videos (v_Hammering_g01_c01.avi, v_Hammering_g01_c02.avi, ...)
HandstandPushups   128 videos (v_HandstandPushups_g01_c01.avi, v_HandstandPushups_g01_c02.avi, ...)
HandstandWalking   111 videos (v_HandstandWalking_g01_c01.avi, v_HandstandWalking_g01_c02.avi, ...)
HeadMassage      147 videos (v_HeadMassage_g01_c01.avi, v_HeadMassage_g01_c02.avi, ...)
HighJump       123 videos (v_HighJump_g01_c01.avi, v_HighJump_g01_c02.avi, ...)
HorseRace       124 videos (v_HorseRace_g01_c01.avi, v_HorseRace_g01_c02.avi, ...)
HorseRiding      164 videos (v_HorseRiding_g01_c01.avi, v_HorseRiding_g01_c02.avi, ...)
HulaHoop       125 videos (v_HulaHoop_g01_c01.avi, v_HulaHoop_g01_c02.avi, ...)
IceDancing      158 videos (v_IceDancing_g01_c01.avi, v_IceDancing_g01_c02.avi, ...)
JavelinThrow     117 videos (v_JavelinThrow_g01_c01.avi, v_JavelinThrow_g01_c02.avi, ...)
JugglingBalls     121 videos (v_JugglingBalls_g01_c01.avi, v_JugglingBalls_g01_c02.avi, ...)
JumpRope       144 videos (v_JumpRope_g01_c01.avi, v_JumpRope_g01_c02.avi, ...)
JumpingJack      123 videos (v_JumpingJack_g01_c01.avi, v_JumpingJack_g01_c02.avi, ...)
Kayaking       141 videos (v_Kayaking_g01_c01.avi, v_Kayaking_g01_c02.avi, ...)
Knitting       123 videos (v_Knitting_g01_c01.avi, v_Knitting_g01_c02.avi, ...)
LongJump       131 videos (v_LongJump_g01_c01.avi, v_LongJump_g01_c02.avi, ...)
Lunges        127 videos (v_Lunges_g01_c01.avi, v_Lunges_g01_c02.avi, ...)
MilitaryParade    125 videos (v_MilitaryParade_g01_c01.avi, v_MilitaryParade_g01_c02.avi, ...)
Mixing        136 videos (v_Mixing_g01_c01.avi, v_Mixing_g01_c02.avi, ...)
MoppingFloor     110 videos (v_MoppingFloor_g01_c01.avi, v_MoppingFloor_g01_c02.avi, ...)
Nunchucks       132 videos (v_Nunchucks_g01_c01.avi, v_Nunchucks_g01_c02.avi, ...)
ParallelBars     114 videos (v_ParallelBars_g01_c01.avi, v_ParallelBars_g01_c02.avi, ...)
PizzaTossing     113 videos (v_PizzaTossing_g01_c01.avi, v_PizzaTossing_g01_c02.avi, ...)
PlayingCello     164 videos (v_PlayingCello_g01_c01.avi, v_PlayingCello_g01_c02.avi, ...)
PlayingDaf      151 videos (v_PlayingDaf_g01_c01.avi, v_PlayingDaf_g01_c02.avi, ...)
PlayingDhol      164 videos (v_PlayingDhol_g01_c01.avi, v_PlayingDhol_g01_c02.avi, ...)
PlayingFlute     155 videos (v_PlayingFlute_g01_c01.avi, v_PlayingFlute_g01_c02.avi, ...)
PlayingGuitar     160 videos (v_PlayingGuitar_g01_c01.avi, v_PlayingGuitar_g01_c02.avi, ...)
PlayingPiano     105 videos (v_PlayingPiano_g01_c01.avi, v_PlayingPiano_g01_c02.avi, ...)
PlayingSitar     157 videos (v_PlayingSitar_g01_c01.avi, v_PlayingSitar_g01_c02.avi, ...)
PlayingTabla     111 videos (v_PlayingTabla_g01_c01.avi, v_PlayingTabla_g01_c02.avi, ...)
PlayingViolin     100 videos (v_PlayingViolin_g01_c01.avi, v_PlayingViolin_g01_c02.avi, ...)
PoleVault       149 videos (v_PoleVault_g01_c01.avi, v_PoleVault_g01_c02.avi, ...)
PommelHorse      123 videos (v_PommelHorse_g01_c01.avi, v_PommelHorse_g01_c02.avi, ...)
PullUps        100 videos (v_PullUps_g01_c01.avi, v_PullUps_g01_c02.avi, ...)
Punch         160 videos (v_Punch_g01_c01.avi, v_Punch_g01_c02.avi, ...)
PushUps        102 videos (v_PushUps_g01_c01.avi, v_PushUps_g01_c02.avi, ...)
Rafting        111 videos (v_Rafting_g01_c01.avi, v_Rafting_g01_c02.avi, ...)
RockClimbingIndoor  144 videos (v_RockClimbingIndoor_g01_c01.avi, v_RockClimbingIndoor_g01_c02.avi, ...)
RopeClimbing     119 videos (v_RopeClimbing_g01_c01.avi, v_RopeClimbing_g01_c02.avi, ...)
Rowing        137 videos (v_Rowing_g01_c01.avi, v_Rowing_g01_c02.avi, ...)
SalsaSpin       133 videos (v_SalsaSpin_g01_c01.avi, v_SalsaSpin_g01_c02.avi, ...)
ShavingBeard     161 videos (v_ShavingBeard_g01_c01.avi, v_ShavingBeard_g01_c02.avi, ...)
Shotput        144 videos (v_Shotput_g01_c01.avi, v_Shotput_g01_c02.avi, ...)
SkateBoarding     120 videos (v_SkateBoarding_g01_c01.avi, v_SkateBoarding_g01_c02.avi, ...)
Skiing        135 videos (v_Skiing_g01_c01.avi, v_Skiing_g01_c02.avi, ...)
Skijet        100 videos (v_Skijet_g01_c01.avi, v_Skijet_g01_c02.avi, ...)
SkyDiving       110 videos (v_SkyDiving_g01_c01.avi, v_SkyDiving_g01_c02.avi, ...)
SoccerJuggling    147 videos (v_SoccerJuggling_g01_c01.avi, v_SoccerJuggling_g01_c02.avi, ...)
SoccerPenalty     137 videos (v_SoccerPenalty_g01_c01.avi, v_SoccerPenalty_g01_c02.avi, ...)
StillRings      112 videos (v_StillRings_g01_c01.avi, v_StillRings_g01_c02.avi, ...)
SumoWrestling     116 videos (v_SumoWrestling_g01_c01.avi, v_SumoWrestling_g01_c02.avi, ...)
Surfing        126 videos (v_Surfing_g01_c01.avi, v_Surfing_g01_c02.avi, ...)
Swing         131 videos (v_Swing_g01_c01.avi, v_Swing_g01_c02.avi, ...)
TableTennisShot    140 videos (v_TableTennisShot_g01_c01.avi, v_TableTennisShot_g01_c02.avi, ...)
TaiChi        100 videos (v_TaiChi_g01_c01.avi, v_TaiChi_g01_c02.avi, ...)
TennisSwing      166 videos (v_TennisSwing_g01_c01.avi, v_TennisSwing_g01_c02.avi, ...)
ThrowDiscus      130 videos (v_ThrowDiscus_g01_c01.avi, v_ThrowDiscus_g01_c02.avi, ...)
TrampolineJumping   119 videos (v_TrampolineJumping_g01_c01.avi, v_TrampolineJumping_g01_c02.avi, ...)
Typing        136 videos (v_Typing_g01_c01.avi, v_Typing_g01_c02.avi, ...)
UnevenBars      104 videos (v_UnevenBars_g01_c01.avi, v_UnevenBars_g01_c02.avi, ...)
VolleyballSpiking   116 videos (v_VolleyballSpiking_g01_c01.avi, v_VolleyballSpiking_g01_c02.avi, ...)
WalkingWithDog    123 videos (v_WalkingWithDog_g01_c01.avi, v_WalkingWithDog_g01_c02.avi, ...)
WallPushups      130 videos (v_WallPushups_g01_c01.avi, v_WallPushups_g01_c02.avi, ...)
WritingOnBoard    152 videos (v_WritingOnBoard_g01_c01.avi, v_WritingOnBoard_g01_c02.avi, ...)
YoYo         128 videos (v_YoYo_g01_c01.avi, v_YoYo_g01_c02.avi, ...)
# Get a sample cricket video.
video_path = fetch_ucf_video("v_CricketShot_g04_c02.avi")
sample_video = load_video(video_path)
Fetching https://www.crcv.ucf.edu/THUMOS14/UCF101/UCF101/v_CricketShot_g04_c02.avi => /tmp/tmp4wns8m2b/v_CricketShot_g04_c02.avi
sample_video.shape
(116, 224, 224, 3)
i3d = hub.load("https://tfhub.dev/deepmind/i3d-kinetics-400/1").signatures['default']

Uruchom model id3 i wydrukuj 5 najlepszych prognoz działań.

def predict(sample_video):
 # Add a batch axis to the sample video.
 model_input = tf.constant(sample_video, dtype=tf.float32)[tf.newaxis, ...]

 logits = i3d(model_input)['default'][0]
 probabilities = tf.nn.softmax(logits)

 print("Top 5 actions:")
 for i in np.argsort(probabilities)[::-1][:5]:
  print(f" {labels[i]:22}: {probabilities[i] * 100:5.2f}%")
predict(sample_video)
Top 5 actions:
 playing cricket    : 97.77%
 skateboarding     : 0.71%
 robot dancing     : 0.56%
 roller skating    : 0.56%
 golf putting     : 0.13%

Spróbuj teraz nowy film, from: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category : Videos_of_sports

Jak o tym filmie Patricka Gillett:

curl -O https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/End_of_a_jam.ogv
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 55.0M 100 55.0M  0   0 21.9M   0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 21.9M
video_path = "End_of_a_jam.ogv"
sample_video = load_video(video_path)[:100]
sample_video.shape
(100, 224, 224, 3)
to_gif(sample_video)

gif

predict(sample_video)
Top 5 actions:
 roller skating    : 96.85%
 playing volleyball  : 1.63%
 skateboarding     : 0.21%
 playing ice hockey  : 0.20%
 playing basketball  : 0.16%