روز جامعه ML 9 نوامبر است! برای به روز رسانی از TensorFlow، JAX به ما بپیوندید، و بیشتر بیشتر بدانید

مدل ها

مدل های TensorFlow.js از پیش آموزش دیده را که می توانند در هر پروژه ای خارج از جعبه استفاده شوند ، کاوش کنید.

طبقه بندی تصویر

دسته بندی تصاویر با برچسب از پایگاه داده ImageNet (MobileNet).

تشخیص شیء

چندین مورد را در یک تصویر واحد (Coco SSD) بومی سازی و شناسایی کنید.

تقسیم بندی بدن

افراد (افراد) و اعضای بدن را در زمان واقعی (BodyPix) تقسیم بندی کنید.

تشخیص ژست

API تشخیص حالت یکپارچه برای استفاده از یکی از سه مدل که به تشخیص حالتهای غیر معمول و حرکت سریع بدن با عملکرد در زمان واقعی کمک می کند.

تشخیص سمیت متن

نمره تأثیر درک شده از نظر را در یک مکالمه ، از "بسیار سمی" تا "بسیار سالم" (سمیت) ارزیابی کنید.

رمزگذار جملات جهانی

برای کارهای NLP مانند طبقه بندی احساسات و شباهت متنی (رمزگذار جملات جمعی) ، متن را در جاسازی ها رمزگذاری کنید.

تشخیص فرمان گفتار

دسته های صوتی 1 ثانیه ای را از مجموعه دستورات گفتار (دستورات گفتاری) طبقه بندی کنید.

طبقه بندی کننده KNN

ابزار ایجاد طبقه بندی با استفاده از الگوریتم K-Nearest-Neighbours. می تواند برای یادگیری انتقال استفاده شود.

تشخیص چهره ساده

تشخیص چهره ها در تصاویر با استفاده از معماری Single Shot Detector با رمزگذار سفارشی (Blazeface).

تقسیم بندی معنایی

بخش بندی معنایی را در مرورگر (DeepLab) اجرا کنید.

تشخیص نقطه عطف چهره

486 نشانه 3D چهره را برای استنباط هندسه تقریبی سطح چهره انسان پیش بینی کنید.

تشخیص ژست دستی

مدل تشخیص ردیاب کف دست و اسکلت دست. در هر دست شناسایی شده ، 21 نقطه کلید دستی سه بعدی را پیش بینی کنید.

پاسخ به س languageال زبان طبیعی

با استفاده از BERT به س questionsالات بر اساس محتوای یک متن مشخص از متن پاسخ دهید.