Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Losowe operacje

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: Wielomian

Pobiera próbki z rozkładu wielomianowego.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

Wyprowadza losowe wartości z rozkładów gamma opisanych przez alfa.

tensorflow :: ops :: RandomNormal

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

Wyprowadza wartości losowe z rozkładu (ów) Poissona opisanych przez szybkość.

tensorflow :: ops :: RandomShuffle

Losowo tasuje tensor wzdłuż jego pierwszego wymiaru.

tensorflow :: ops :: RandomUniform

Wyprowadza losowe wartości z jednolitego rozkładu.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

Wyprowadza losowe liczby całkowite z jednolitego rozkładu.

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal

Wyprowadza losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.