Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

State Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: Assign

Zaktualizuj „ref”, przypisując do niego „wartość”.

tensorflow :: ops :: AssignAdd

Zaktualizuj „ref”, dodając do niego „wartość”.

tensorflow :: ops :: AssignSub

Zaktualizuj „ref”, odejmując od niego „wartość”.

tensorflow :: ops :: CountUpTo

Zwiększa „ref”, aż osiągnie „limit”.

tensorflow :: ops :: DestroyTemporaryVariable

Niszczy zmienną tymczasową i zwraca jej ostateczną wartość.

tensorflow :: ops :: IsVariableInitialized

Sprawdza, czy tensor został zainicjowany.

tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo

Zwiększa zmienną wskazywaną przez „zasób”, aż osiągnie „limit”.

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd

Stosuje rzadkie dodawanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdSub

Stosuje rzadkie odejmowanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate

Stosuje rzadkie updates do poszczególnych wartości lub wycinków w ramach danego.

tensorflow :: ops :: ScatterAdd

Dodaje rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej.

tensorflow :: ops :: ScatterDiv

Dzieli odwołanie do zmiennej przez rzadkie aktualizacje.

tensorflow :: ops :: ScatterMax

Zmniejsza rzadkie aktualizacje do zmiennej referencyjnej przy użyciu operacji max .

tensorflow :: ops :: ScatterMin

Zmniejsza rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej przy użyciu operacji min .

tensorflow :: ops :: ScatterMul

Mnoży rzadkie aktualizacje do zmiennej referencyjnej.

tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd

Stosuje rzadkie dodawanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub

Stosuje rzadkie odejmowanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

tensorflow :: ops :: ScatterNdUpdate

Stosuje rzadkie updates do poszczególnych wartości lub wycinków w ramach danego.

tensorflow :: ops :: ScatterSub

Odejmuje rzadkie aktualizacje odwołania do zmiennej.

tensorflow :: ops :: ScatterUpdate

Stosuje rzadkie aktualizacje do odwołania do zmiennej.

tensorflow :: ops :: TemporaryVariable

Zwraca tensor, który może być zmutowany, ale utrzymuje się tylko w ramach jednego kroku.

tensorflow :: ops :: Zmienna

Utrzymuje stan w postaci tensora, który utrzymuje się w kolejnych krokach.