Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

EagerSession.Options

public statik sınıf EagerSession.Options

Kamu Yöntemleri

EagerSession.Options
eşzamansız (boole değeri)
Gönderilen işlemlerin gerçekte nasıl yürütüleceğini kontrol eder.
Hevesli Seans
inşa ()
Seçilen seçeneklerle istekli bir oturum oluşturur.
EagerSession.Options
yapılandırma (bayt [] değeri)
Oturumu, serileştirilmiş TensorFlow yapılandırma protokolü olan, sağlanan arabellekte bulunan verilere göre yapılandırır.
EagerSession.Options
devicePlacementPolicy ( EagerSession.DevicePlacementPolicy değeri)
Belirli bir cihazda bir işlemi çalıştırmaya çalıştığımızda nasıl davranacağımızı kontrol eder, ancak bazı giriş tensörleri o cihazda değildir.
EagerSession.Options
resourceCleanupStrategy ( EagerSession.ResourceCleanupStrategy değeri)
Artık ihtiyaç duyulmadığında TensorFlow kaynaklarının nasıl temizlendiğini kontrol eder.

Devralınan Yöntemler

Kamu Yöntemleri

public EagerSession.Options async (boole değeri)

Gönderilen işlemlerin gerçekte nasıl yürütüleceğini kontrol eder.

Doğru olarak ayarlandığında, her işlem eşzamansız olarak yürütülür (bu durumda bazı işlemler "hazır olmayan" çıktılar döndürebilir). Yanlış olarak ayarlandığında, tüm işlemler eşzamanlı olarak yürütülür.

Eşzamanlı yürütme varsayılan olarak kullanılır.

Parametreler
değer zaman uyumsuz yürütme için doğru, eşzamanlı için yanlış.

genel EagerSession derlemesi ()

Seçilen seçeneklerle istekli bir oturum oluşturur.

public EagerSession.Options yapılandırması (bayt [] değeri)

Oturumu, serileştirilmiş TensorFlow yapılandırma protokolü olan, sağlanan arabellekte bulunan verilere göre yapılandırır.

Uyarı: Bu özelliğin desteği, gelecekte TensorFlow protosları genel uç noktalarda desteklenmeyebileceğinden değişikliklere tabidir.

Ayrıca bkz: config.proto

Parametreler
değer serileştirilmiş bir yapılandırma protokolü

public EagerSession.Options devicePlacementPolicy ( EagerSession.DevicePlacementPolicy değeri)

Belirli bir cihazda bir işlemi çalıştırmaya çalıştığımızda nasıl davranacağımızı kontrol eder, ancak bazı giriş tensörleri o cihazda değildir.

SILENT varsayılan olarak kullanılır.

Parametreler
değer uygulanacak politika

public EagerSession.Options resourceCleanupStrategy ( EagerSession.ResourceCleanupStrategy değeri)

Artık ihtiyaç duyulmadığında TensorFlow kaynaklarının nasıl temizlendiğini kontrol eder.

IN_BACKGROUND varsayılan olarak kullanılır.

Parametreler
değer kullanılacak strateji