אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ExecutionEnvironment

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
ExecutionEnvironment ממשק ציבורי
תת-מחלקות עקיפות ידועות

מגדיר סביבה ליצירה וביצוע TensorFlow Operation ים.

שיטות ציבוריות

מופשט OperationBuilder
opBuilder (סוג מחרוזת, שם המיתרים)
מחזירה בונה ליצור חדש Operation .

שיטות ציבוריות

מופשט הציבור OperationBuilder opBuilder (סוג מחרוזת, שם המיתרים)

מחזירה בונה ליצור חדש Operation .

פרמטרים
סוּג של הפעולה (כלומר, מזהה את החישוב שיש לבצע)
שֵׁם להתייחס להיקף הפעולה שנוצר בסביבה זו.
החזרות
  • OperationBuilder ליצור פעולה כלשהי build() מופעלת. אם build() אינו מופעל, אז כמה משאבים עלול לדלוף.