אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ExecutionEnvironment

ממשק ציבורי ExecutionEnvironment
מחלקות משנה עקיפות ידועות

מגדיר סביבה ליצירה וביצוע Operation TensorFlow.

שיטות ציבוריות

מופשט OperationBuilder
opBuilder (סוג מחרוזת, שם מחרוזת)
מחזיר בונה ליצור Operation חדש.

שיטות ציבוריות

תקציר ציבורי OperationBuilder opBuilder (סוג מחרוזת, שם מחרוזת)

מחזיר בונה ליצור Operation חדש.

פרמטרים
סוּג של המבצע (כלומר, מזהה את החישוב שיש לבצע)
שֵׁם כדי להתייחס למבצע שנוצר בהיקף סביבה זה.
החזרות
  • OperationBuilder ליצירת מבצע בעת הפעלת build() . אם לא מופעלת build() , ייתכן שמשאבים מסוימים ידלפו.