Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Session.Run

public static final class Session.Run

Bir oturum yürütülürken elde edilen çıktı tensörleri ve meta veriler.

Bkz. runAndFetchMetadata()

Alanlar

genel bayt [] meta veriler (Deneysel): Çalışmayla ilgili meta veriler.
genel Liste < Tensor <? >> çıktılar İstenen getirmelerden gelen tensörler.

Kamu İnşaatçılar

Devralınan Yöntemler

Alanlar

genel bayt [] meta verileri

(Deneysel): Çalışmayla ilgili meta veriler.

Serileştirilmiş RunMetadata protokol arabelleği . Org.tensorflow paketi, kaynak kısıtlı sistemlere ( nanoproto gibi bir şeyin daha uygun olabileceği) dost kalmak için herhangi bir protokol arabellek bağımlılığından muaftır . Bunun bir bedeli bu opak blob'dur. Bu seçim gözden geçirilmektedir ve bu alan herhangi bir zamanda daha fazla tür açısından güvenli eşdeğerlerle değiştirilebilir.

public List < Tensor <? >> çıktıları

İstenen getirmelerden gelen tensörler.

Kamu İnşaatçılar

genel Çalışma ()