Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Session.Run

public static final sınıf Session.Run

Bir oturum yürütülürken elde edilen çıktı tensörleri ve meta veriler.

Bkz runAndFetchMetadata()

Alanlar

genel bayt[] meta veri (Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.
Kamu listesi < tensör <? >> çıktılar İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçılar

Kalıtsal Yöntemler

Alanlar

Kamu bayt [] meta

(Deneysel): Çalıştırmayla ilgili meta veriler.

Bir seri hale RunMetadata protokolü tamponu . Org.tensorflow paketi (gibi bir şey nerede kısıtlı sistemlerini kaynak dost kalması için herhangi bir protokol tampon bağımlılıkları serbesttir nanoproto daha uygun olabilir). Bunun bir bedeli bu opak blob. Bu seçim gözden geçirilmektedir ve bu alan herhangi bir zamanda daha güvenli eşdeğerleriyle değiştirilebilir.

Kamu listesi < tensör <? >> çıkışlar

İstenen getirmelerden tensörler.

Kamu İnşaatçılar

Kamu Run ()