Barrier.Options

genel statik sınıf Barrier.Options

Barrier için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Bariyer.Seçenekler
kapasite (Uzun kapasite)
Bariyer.Seçenekler
konteyner (Dize konteyneri)
Bariyer.Seçenekler
şekiller (Liste< Şekil > şekiller)
Bariyer.Seçenekler
paylaşılanAd (Dize paylaşılanAd)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

kamu Bariyeri.Seçenek kapasitesi (Uzun kapasite)

Parametreler
kapasite Bariyerin kapasitesi. Varsayılan kapasite, temel kuyruğun en büyük kapasitesi olan MAX_INT32'dir.

public Barrier.Options kapsayıcısı (Dize kapsayıcısı)

Parametreler
konteyner Boş değilse bu bariyer verilen konteynere yerleştirilir. Aksi takdirde varsayılan bir kapsayıcı kullanılır.

genel Barrier.Options şekilleri (Liste< Şekil > şekiller)

Parametreler
şekiller Bir değerdeki her bileşenin şekli. Her şeklin ilk boyutta 1 olması gerekir. Bu özelliğin uzunluğu bileşen_tiplerinin uzunluğuyla aynı olmalıdır.

public Barrier.Options paylaşılanAd (Dize paylaşılanAd)

Parametreler
paylaşılanAd Boş değilse bu bariyer, verilen ad altında birden fazla oturumda paylaşılacaktır.