Copy.Options

genel statik sınıf Copy.Options

Copy için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Kopyala.Seçenekler
debugOpsSpec (Liste<String> debugOpsSpec)
Kopyala.Seçenekler
tensorName (Dize tensörAdı)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Copy.Options debugOpsSpec (List<String> debugOpsSpec)

Parametreler
hata ayıklamaOpsSpec Ekli hata ayıklama işlemleri için hata ayıklama işlemi spesifikasyonlarının (op, url, gated_grpc) listesi. Listenin her öğesi şu formata sahiptir: ; ; burada gated_grpc 0/1 olarak temsil edilen booleandır. Örneğin, "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1", "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0".

public Copy.Options tensorName (Dize tensorName)

Parametreler
tensörAdı Giriş tensörünün adı.