DecodeImage.Options

genel statik sınıf DecodeImage.Options

DecodeImage için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

DecodeImage.Options
kanallar (Uzun kanallar)
DecodeImage.Options
genişletmeAnimasyonları (Boolean genişletmeAnimasyonları)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel DecodeImage.Options kanalları (Uzun kanallar)

Parametreler
kanallar Kodu çözülmüş görüntü için renk kanalı sayısı.

public DecodeImage.Options extendAnimations (Boolean extendAnimations)

Parametreler
genişletAnimasyonlar Döndürülen operasyonun çıktı şeklini kontrol eder. True ise döndürülen işlem PNG, JPEG ve BMP dosyaları için 3 boyutlu bir tensör üretecektir; ve animasyonlu olsun veya olmasın tüm GIF'ler için 4 boyutlu bir tensör. Yanlışsa, döndürülen işlem tüm dosya türleri için 3 boyutlu bir tensör üretecek ve animasyonlu GIF'leri ilk kareye kadar kesecektir.