DecodePaddedRaw.Options

genel statik sınıf DecodePaddedRaw.Options

DecodePaddedRaw için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

DecodePaddedRaw.Options
küçükEndian (Boolean littleEndian)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public DecodePaddedRaw.Options littleEndian (Boolean littleEndian)

Parametreler
küçükEndian 'input_bytes' girişinin küçük-endian düzeninde olup olmadığı. "uint8" gibi tek bir baytta depolanan "out_type" değerleri için yoksayıldı