Prelinearize.Options

genel statik sınıf Prelinearize.Options

Prelinearize için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Öndoğrusallaştırma.Seçenekler
düzen (Liste<Uzun> düzeni)
Öndoğrusallaştırma.Seçenekler
şekil ( Şekil şekli)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Prelinearize.Options düzeni (List<Long> düzeni)

Parametreler
düzen İstenilen düzeni küçükten büyüğe sırayla tutan bir vektör. Bir düzen niteliği iletilirse ancak değerlerinin tümü -1 ise düzen, besleme işlemi tarafından hesaplanacaktır.

public Prelinearize.Options şekli ( Şekil şekli)

Parametreler
şekil Tensörün şekli.