RandomDatasetV2.Options

genel statik sınıf RandomDatasetV2.Options

RandomDatasetV2 için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

RastgeleVeri KümesiV2.Seçenekler
meta veriler (Dize meta verileri)
RastgeleVeri KümesiV2.Seçenekler
rerandomizeEachIteration (Boolean rerandomizeEachIteration)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel RandomDatasetV2.Options meta verileri (Dize meta verileri)

public RandomDatasetV2.Options rerandomizeEachIteration (Boolean rerandomizeEachIteration)

Parametreler
Her Yinelemeyi yeniden rastgele seç Her çağda oluşturulan rastgele sayıların sırasını yeniden rastgele hale getirmeye yönelik bir boole özelliği.