XlaConcatND.Options

genel statik sınıf XlaConcatND.Options

XlaConcatND için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

XlaConcatND.Seçenekler
dolgular (<Uzun> dolguları listele)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel XlaConcatND.Options dolguları (List<Long> dolguları)

Parametreler
dolgular Son birleştirilmiş tensörden çıkarılacak boyut başına sağ dolguların isteğe bağlı listesi. Bu dolgular, dolguların çıkarılmasından önce birleştirilmiş sonucun boyut boyutunu aşmamalıdır.