Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติให้กับชุมชนคนผิวดำ ดูวิธีการ
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English
สร้างความแตกต่างให้ตัวเองด้วยใบรับรองนักพัฒนา TensorFlow

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในการใช้ TensorFlow เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและปัญหา ML รับทักษะของคุณและเข้าร่วม เครือข่ายใบรับรองของเรา

ภาพรวมของโปรแกรมใบรับรองผู้พัฒนา TensorFlow

สอบ | $ 100 USD

เป้าหมายของใบรับรองนี้คือการให้โอกาสแก่ทุกคนในโลกในการแสดงความเชี่ยวชาญของพวกเขาใน ML ในตลาดงานทั่วโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น ใบรับรองนี้ในการพัฒนา TensorFlow มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นใบรับรองพื้นฐานสำหรับนักเรียนนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่ต้องการสาธิตทักษะการเรียนรู้ของเครื่องจริงผ่านการสร้างและฝึกอบรมโมเดลโดยใช้ TensorFlow

โปรแกรมประกอบด้วยการสอบประเมินที่พัฒนาโดยทีม TensorFlow นักพัฒนาที่ผ่านการสอบสามารถเข้าร่วม เครือข่ายใบรับรอง ของเราและแสดงใบรับรองและตราสัญลักษณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับประวัติย่อ GitHub และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมถึง LinkedIn ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันระดับความเชี่ยวชาญ TensorFlow กับโลก

คอยติดตามขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อเพิ่มโปรแกรมใบรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงาน TensorFlow ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญ โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะทำการทดสอบ โปรดอ่านคู่มือผู้สมัครของเรา

ใบรับรอง TensorFlow คือใคร

การสอบใบรับรองระดับหนึ่งเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักพัฒนาในการบูรณาการการเรียนรู้ของเครื่องกับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน โปรแกรมใบรับรองต้องการความเข้าใจในการสร้างแบบจำลอง TensorFlow โดยใช้ Computer Vision, Convolutional Neural Networks, การประมวลผลภาษาธรรมชาติและข้อมูลและกลวิธีการสร้างภาพในโลกแห่งความเป็นจริง

เพื่อให้การสอบประสบความสำเร็จผู้สอบควรจะพอใจกับ:

  • หลักการพื้นฐานของ ML และ Deep Learning

  • การสร้างแบบจำลอง ML ใน TensorFlow 2.x

  • การสร้างการรับรู้ภาพการตรวจจับวัตถุอัลกอริธึมการรู้จำข้อความด้วยเครือข่ายนิวรัลลึกและโครงข่ายประสาทเทียม

  • การใช้ภาพในโลกแห่งความจริงในรูปทรงและขนาดต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพของการเดินทางผ่านการโน้มน้าวใจเพื่อทำความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์“ เห็น” ข้อมูลการสูญเสียและความแม่นยำของพล็อตได้อย่างไร

  • สำรวจกลยุทธ์เพื่อป้องกันการ overfitting รวมถึงการเพิ่มและ dropouts

  • การใช้เครือข่ายประสาทเพื่อแก้ไขปัญหาการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยใช้ TensorFlow

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องและทดสอบความสามารถของคุณด้วยการสอบประเมิน TensorFlow

  • รับการยอมรับจากชุมชน ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในชุมชน TensorFlow ทั่วโลก

  • แสดงทักษะของคุณ แบ่งปันใบรับรองของคุณเกี่ยวกับประวัติย่อและแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น LinkedIn เพื่อเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สมัครอันดับต้น ๆ สำหรับนายหน้าหาผู้พัฒนา TensorFlow ระดับเริ่มต้น

  • ค้นหาพรสวรรค์ TensorFlow ดูว่าใครเป็นผู้ถือใบรับรองใน เครือข่ายใบรับรอง ของเราและค้นหาความช่วยเหลือสำหรับงานการเรียนรู้เครื่องของคุณ

TensorFlow การศึกษาขั้นสูง

เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการขยายการเข้าถึงผู้คนที่มีภูมิหลังประสบการณ์ภูมิศาสตร์และมุมมองที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้งาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเสนอค่าจ้างจำนวน จำกัด สำหรับสื่อการเรียนการสอนและ / หรือค่าสอบเพื่อให้บรรลุตามนี้

สำรวจเครือข่ายใบรับรองของเรา

ค้นหาผู้ถือใบรับรอง TensorFlow ที่ผ่านการสอบเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและงานการเรียนรู้ลึก

มันทำงานอย่างไร