Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

มีส่วนร่วมกับ TensorFlow

ระบบนิเวศ TensorFlow สามารถเติบโตได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนนี้เท่านั้น ขอบคุณมากสำหรับความกระตือรือร้นและผลงานของคุณเราขอขอบคุณทุกสิ่งที่คุณทำ!

คุณค่าของชุมชน

เพื่อผลประโยชน์ของการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรผู้มีส่วนร่วมและผู้ดูแลให้คำมั่นว่าจะให้การมีส่วนร่วมในโครงการของเราและชุมชนของเราเป็นประสบการณ์ที่ปราศจากการล่วงละเมิดสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุขนาดร่างกายความพิการชาติพันธุ์อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกระดับของ ประสบการณ์สัญชาติลักษณะส่วนบุคคลเชื้อชาติศาสนาหรืออัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก ได้แก่ :

  • ใช้ภาษาต้อนรับและรวม
  • เคารพในมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
  • ยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อย่างสง่างาม
  • ส่งเสริมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชน
  • แสดงความเห็นอกเห็นใจสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความดีทางเทคนิคและฉันทามติ ชุมชน TensorFlow ปรารถนาที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในชุมชน TensorFlow โปรดอ่าน จรรยาบรรณของ เรา

ให้การสนับสนุนครั้งแรกของคุณ

มีหลายวิธีในการมีส่วนร่วมกับ TensorFlow! คุณสามารถให้การสนับสนุนโค้ดปรับปรุงเอกสาร TensorFlow API หรือเพิ่มสมุดบันทึก Jupyter ของคุณไปยังที่ เก็บเทนเซอร์โฟลว์ / ตัวอย่าง คู่มือนี้ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้น การสนับสนุนที่พบบ่อยที่สุดของเรา ได้แก่ รหัส เอกสาร และ การสนับสนุนจากชุมชน

TensorFlow ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรจากทีม Google Brain ภายใน องค์กร AI ของ Google Google Open Source TensorFlow โดยหวังว่าจะแบ่งปันเทคโนโลยีกับชุมชนภายนอกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TensorFlow ได้เติบโตขึ้นเป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่เฟื่องฟูบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่เป้าหมายของเราคือการทำให้แมชชีนเลิร์นนิงสามารถเข้าถึงได้ทุกคนทุกที่