หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow API Versions

ขณะนี้มี API-docs TensorFlow เวอร์ชันต่อไปนี้:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

เอกสารประกอบสาขาก่อนหน้านี้มีอยู่ใน GitHub