มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

TensorFlow เวอร์ชัน API

ขณะนี้มี API-docs TensorFlow เวอร์ชันต่อไปนี้:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

เอกสารประกอบสาขาก่อนหน้านี้สามารถพบได้ใน GitHub