หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

รุ่น TensorFlow API

TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้มีอยู่ในปัจจุบัน:

เทนเซอร์ไหล 2

เทนเซอร์ไหล 1

สาขาเอกสารก่อนหน้านี้สามารถพบได้ใน GitHub