เวอร์ชัน TensorFlow API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้พร้อมใช้งานแล้ว:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

สามารถดูสาขาก่อนหน้าของเอกสารได้ที่ GitHub