บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow เวอร์ชัน API

ขณะนี้มี API-docs TensorFlow เวอร์ชันต่อไปนี้:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

เอกสารประกอบสาขาก่อนหน้านี้สามารถพบได้ใน GitHub