Save the date! Google I/O returns May 18-20 Register now
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โมเดลและชุดข้อมูล

สำรวจที่เก็บและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อค้นหาโมเดลโมดูลและชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งานที่สร้างโดยชุมชน TensorFlow

TensorFlow Hub  

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ครอบคลุมของโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมสำหรับการปรับแต่งและปรับใช้ได้ทุกที่

สวนจำลอง  

โมเดลและตัวอย่างการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างขึ้นด้วย API ระดับสูงของ TensorFlow

โมเดล TensorFlow.js  

โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนพร้อมใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ทางฝั่งไคลเอ็นต์หรือที่ใดก็ได้ที่ JavaScript สามารถเรียกใช้เช่น Node.js

ชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลการวิจัยของ Google

สำรวจชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เผยแพร่โดยทีมวิจัยของ Google ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย