Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

SIG playbook

ขอบเขตของ SIG

TensorFlow โฮสต์ กลุ่มความสนใจพิเศษ (SIGs) เพื่อมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ ซิกทำงานของพวกเขาในที่สาธารณะ หากต้องการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของกลุ่มและติดต่อกับผู้นำ SIG นโยบายการเป็นสมาชิกแตกต่างกันไปตาม SIG

ขอบเขตที่เหมาะสำหรับ SIG เป็นไปตามโดเมนที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มาจากชุมชน นอกจากนี้ควรมีหลักฐานที่เพียงพอว่ามีสมาชิกในชุมชนเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์

ไม่ใช่ทั้งหมด SIG ที่จะมีระดับพลังงานความกว้างขอบเขตหรือรูปแบบการกำกับดูแลเท่ากันดังนั้นคาดว่าจะมีความแปรปรวนบ้าง

ดูรายการ TensorFlow SIG ทั้งหมด

ที่ไม่ใช่เป้าหมาย: สิ่งที่ SIG ไม่

SIG มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น SIG คือ:

 • ไม่ใช่ฟอรัมการสนับสนุน : รายชื่ออีเมลและ SIG ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ในทันที : ในช่วงแรกของชีวิตของโครงการคุณอาจไม่รู้ว่าคุณได้แบ่งปันงานหรือผู้ทำงานร่วมกัน
 • ไม่ใช่แรงงานฟรี : ต้องใช้พลังงานในการเติบโตและประสานงานร่วมกัน

แนวทางของเราในการสร้าง SIG จะเป็นไปอย่างอนุรักษ์นิยมเนื่องจากความสะดวกในการเริ่มโครงการบน GitHub ทำให้มีช่องทางมากมายที่การทำงานร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ SIG

วงจรชีวิตของ SIG

การวิจัยและการให้คำปรึกษา

ผู้เสนอกลุ่มควรรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แนวทางที่เป็นไปได้ที่ควรพิจารณา ได้แก่

 • ปัญหาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือชุดของปัญหาที่กลุ่มจะแก้ไขได้
 • การปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนที่จะได้รับประโยชน์ประเมินทั้งประโยชน์และความเต็มใจที่จะกระทำ
 • สำหรับโครงการที่มีอยู่หลักฐานจากปัญหาและการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนั้น
 • เป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับกลุ่มที่จะบรรลุ
 • ความต้องการทรัพยากรในการรันกลุ่ม

แม้ว่าความต้องการ SIG จะดูเหมือนชัดเจนในตัวเอง แต่การวิจัยและการปรึกษาหารือยังคงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่ม

กำลังสร้างกลุ่มใหม่

กลุ่มใหม่ควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการเช่าเหมาลำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแสดงให้เห็นถึง:

 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชัดเจนของ TensorFlow (ไม่ว่าจะเป็นรอบ ๆ โครงการย่อยหรือพื้นที่การใช้งาน)
 • ผู้ร่วมให้ข้อมูลสองคนขึ้นไปเต็มใจที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มการมีอยู่ของผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ และหลักฐานความต้องการสำหรับกลุ่ม
 • ทรัพยากรที่จะต้องใช้ในขั้นต้น (โดยปกติคือรายชื่อผู้รับจดหมายและการโทร VC ทั่วไป)

การอนุมัติสำหรับกลุ่มจะได้รับจากการตัดสินใจของ TF Community Team ซึ่งกำหนดให้เป็นผู้ดูแลโครงการเทนเซอร์โฟลว์ / ชุมชน ทีมงานจะปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตามความจำเป็น

ก่อนเข้าสู่ส่วนที่เป็นทางการของกระบวนการขอแนะนำให้ปรึกษากับทีมชุมชน TensorFlow, community-team@tensorflow.org เป็นไปได้สูงว่าจะต้องมีการสนทนาและการทำซ้ำก่อนที่คำขอ SIG จะพร้อมใช้งาน

คำขออย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มใหม่ทำได้โดยการส่งกฎบัตรเป็น PR ไปยัง tensorflow / community และรวมถึงคำขอในความคิดเห็นบน PR (ดูเทมเพลตด้านล่าง) เมื่อได้รับการอนุมัติ PR สำหรับกลุ่มจะถูกรวมเข้าด้วยกันและสร้างทรัพยากรที่จำเป็น

ขอเทมเพลตสำหรับ SIG ใหม่

เทมเพลตนี้จะพร้อมใช้งานใน repo ชุมชน: SIG-request-template.md

การเช่าเหมาลำ

แต่ละกลุ่มจะได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยกฎบัตรและอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณของ TensorFlow จดหมายเหตุของกลุ่มจะเป็นสาธารณะ การเป็นสมาชิกอาจเปิดให้ทุกคนโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติหรือสามารถร้องขอได้โดยรอการอนุมัติจากผู้ดูแลกลุ่ม

กฎบัตรต้องเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ เช่นเดียวกับผู้ดูแลระบบกลุ่มจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้นำ (อาจเป็นบุคคลเดียวกัน) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อสำหรับการประสานงานตามที่กำหนดกับทีมชุมชน TensorFlow

กฎบัตรนี้จะถูกโพสต์ในรายชื่ออีเมลของกลุ่มในขั้นต้น ที่เก็บชุมชนในองค์กร TensorFlow GitHub จะเก็บเอกสารและนโยบายดังกล่าว ( ตัวอย่างจาก Kubernetes ) ในขณะที่กลุ่มใด ๆ พัฒนาแนวปฏิบัติและอนุสัญญาต่างๆเราคาดว่าจะจัดทำเอกสารเหล่านี้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของที่เก็บชุมชน

การทำงานร่วมกันและการรวม

แม้ว่าจะไม่ได้รับคำสั่ง แต่กลุ่มควรเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันผ่านการประชุมทางโทรศัพท์หรือช่องแชทตามกำหนดเวลาเพื่อดำเนินการประชุม การประชุมดังกล่าวควรได้รับการโฆษณาในรายชื่ออีเมลและบันทึกจะโพสต์ในรายชื่ออีเมลในภายหลัง การประชุมเป็นประจำช่วยผลักดันความรับผิดชอบและความก้าวหน้าใน SIG

สมาชิกในทีมชุมชน TensorFlow จะเฝ้าติดตามและสนับสนุนให้กลุ่มสนทนาและดำเนินการตามความเหมาะสม

กำลังเปิดตัว

กิจกรรมที่จำเป็น:

กิจกรรมเสริม:

 • การสร้างโพสต์บล็อกสำหรับชุมชนบล็อก TensorFlow

สุขภาพและการยุติ SIGs

ทีมชุมชน TensorFlow จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพของ SIG ในบางครั้งจะขอให้ผู้นำ SIG จัดทำรายงานผลงานของ SIG ซึ่งจะใช้เพื่อแจ้งให้ชุมชน TensorFlow ในวงกว้างทราบถึงกิจกรรมของกลุ่ม

หาก SIG ไม่มีจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์หรือชุมชนที่สนใจอีกต่อไปอาจถูกเก็บถาวรและหยุดดำเนินการ ทีมชุมชน TF ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บถาวร SIG ที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าวเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงการโดยรวมแม้ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ตาม SIG อาจเลือกที่จะเลิกใช้งานหากพบว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว