ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

TensorBoard: ชุดเครื่องมือสร้างภาพของ TensorFlow

TensorBoard ให้การแสดงภาพและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทดลองแมชชีนเลิร์นนิง:
  • การติดตามและการแสดงภาพตัวชี้วัดเช่นการสูญเสียและความแม่นยำ
  • การแสดงภาพกราฟแบบจำลอง (ops และ layer)
  • การดูฮิสโตแกรมของน้ำหนัก ความเอนเอียง หรือเทนเซอร์อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
  • ฉายภาพฝังไปยังพื้นที่มิติที่ต่ำกว่า
  • การแสดงข้อมูลรูปภาพ ข้อความ และเสียง
  • การทำโปรไฟล์โปรแกรม TensorFlow
  • และอีกมากมาย
TensorBoard.dev ช่วยให้คุณสามารถโฮสต์ติดตามและแบ่งปันผลการทดสอบของคุณ