از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast

#include <string_ops.h>

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

خلاصه

تابع هش تعیین کننده محتوای رشته درون فرآیند است و هرگز تغییر نخواهد کرد. با این حال ، برای رمزنگاری مناسب نیست. این تابع ممکن است زمانی استفاده شود که زمان پردازنده کم باشد و ورودی ها مطمئن یا بی اهمیت باشند. این خطر وجود دارد که دشمنان ورودی هایی را که همه به یک سطل هش دارند ، بسازند. برای جلوگیری از این مشکل ، از یک عملکرد هش قوی با tf.string_to_hash_bucket_strong .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: رشته های اختصاص یک سطل هش.
  • num_buckets: تعداد سطل ها.

بازده:

  • Output : یک تانسور از همان شکل به عنوان ورودی string_tensor .

سازندگان و ویرانگران

StringToHashBucketFast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringToHashBucketFast

 StringToHashBucketFast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const