این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نمایندگان TensorFlow

یادگیری تقویتی با TensorFlow

نمایندگان با تهیه اجزای مدولار به خوبی آزمایش شده و قابل اصلاح و گسترش ، طراحی ، پیاده سازی و آزمایش الگوریتم های جدید RL را آسان تر می کنند. تکرار سریع کد ، با ادغام تست خوب و معیار ، امکان پذیر است.

برای شروع ، توصیه می کنیم یکی از آموزش های خود را بررسی کنید .

نصب و راه اندازی

TF-Agents ساختهای شبانه و باثبات را منتشر می کند. برای لیستی از نسخه ها بخش انتشارات را بخوانید. دستورات زیر نصب TF-Agents پایدار و شبانه از pypi.org و همچنین یک کلون GitHub است.

پایدار

دستورالعمل های زیر را اجرا کنید تا آخرین نسخه پایدار را نصب کنید. مستندات API برای انتشار در tensorflow.org است .

$ pip install --user tf-agents[reverb]

# Use this tag get the matching examples and colabs.
$ git clone https://github.com/tensorflow/agents.git
$ cd agents
$ git checkout v0.6.0

اگر می خواهید TF-Agents را با نسخه های Tensorflow یا Reverb که پرچم گذاری شده اند مطابق با بررسی عدم وابستگی پیپ سازید ، نصب کنید ، از الگوی زیر در زیر خود استفاده کنید.

$ pip install --user tensorflow
$ pip install --user dm-reverb
$ pip install --user tf-agents

اگر می خواهید از TF-Agents با TensorFlow 1.15 یا 2.0 استفاده کنید ، نسخه 0.3.0 را نصب کنید:

# Newer versions of tensorflow-probability require newer versions of TensorFlow.
$ pip install tensorflow-probability==0.8.0
$ pip install tf-agents==0.3.0

شبانه

ساختهای شبانه دارای ویژگی های جدیدتری هستند اما ممکن است نسبت به نسخه های نسخه پایدارتر باشند. ساخت شبانه به عنوان tf-agents-nightly . ما پیشنهاد می کنیم نسخه های شبانه TensorFlow ( tf-nightly ) و TensorFlow Probability ( tfp-nightly ) را نصب کنید ، زیرا نسخه هایی هستند که TF-Agents شبانه در برابر آنها آزمایش می شوند.

برای نصب نسخه ساخت شب ، موارد زیر را اجرا کنید:

# `--force-reinstall helps guarantee the right versions.
$ pip install --user --force-reinstall tf-nightly
$ pip install --user --force-reinstall tfp-nightly
$ pip install --user --force-reinstall dm-reverb-nightly

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
$ pip install --user --upgrade tf-agents-nightly

از GitHub

پس از کلون مخزن ، وابستگی ها را می توان با اجرای pip install -e .[tests] TensorFlow باید به صورت مستقل نصب شود: pip install --user tf-nightly .

مشارکت کننده

ما مشتاق همکاری با شما هستیم! برای راهنمایی در مورد نحوه CONTRIBUTING.md به CONTRIBUTING.md مراجعه کنید. این پروژه به کد رفتار TensorFlow پایبند است . با شرکت ، انتظار می رود که این کد را حفظ کنید.

منتشر شده

TF Agents دارای نسخه های پایدار و شبانه است. انتشار شبانه ها اغلب خوب است اما به دلیل اینکه کتابخانه های بالادست در جریان هستند ، می توانند مشکلاتی داشته باشند. در جدول زیر نسخه (های) TensorFlow تست شده با انتشار هر نسخه از TF Agents برای کمک به کاربرانی که ممکن است در نسخه خاصی از TensorFlow قفل شده اند ، آورده شده است.

رهایی شعبه / برچسب نسخه TensorFlow
شبانه استاد TF-شبانه
0.6.0 v0.6.0 2.3.0
0.5.0 v0.5.0 2.2.0
0.4.0 v0.4.0 2.1.0
0.3.0 v0.3.0 1.15.0 و 2.0.0

اصول

این پروژه از اصول هوش مصنوعی Google پیروی می کند . با مشارکت ، استفاده یا مشارکت در این پروژه از شما انتظار می رود این اصول را رعایت کنید.

استناد

اگر از این کد استفاده می کنید ، لطفاً آن را ذکر کنید:

@misc{TFAgents,
 title = { {TF-Agents}: A library for Reinforcement Learning in TensorFlow},
 author = "{Sergio Guadarrama and Anoop Korattikara and Oscar Ramirez and
   Pablo Castro and Ethan Holly and Sam Fishman and Ke Wang and
   Ekaterina Gonina and Neal Wu and Efi Kokiopoulou and Luciano Sbaiz and
   Jamie Smith and Gábor Bartók and Jesse Berent and Chris Harris and
   Vincent Vanhoucke and Eugene Brevdo}",
 howpublished = {\url{https://github.com/tensorflow/agents} },
 url = "https://github.com/tensorflow/agents",
 year = 2018,
 note = "[Online; accessed 25-June-2019]"
}