Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Session.Run

public static final class Session.Run

Bir oturum yürütülürken elde edilen çıktı tensörleri ve meta veriler.

Bkz. runAndFetchMetadata()

Alanlar

genel bayt [] meta veriler (Deneysel): Çalışmayla ilgili meta veriler.
genel Liste < Tensor <? >> çıktılar İstenen getirmelerden gelen tensörler.

Kamu İnşaatçılar

Devralınan Yöntemler

Alanlar

genel bayt [] meta verileri

(Deneysel): Çalışmayla ilgili meta veriler.

Serileştirilmiş RunMetadata protokol arabelleği . Org.tensorflow paketi, kaynak kısıtlı sistemlere ( nanoproto gibi bir şeyin daha uygun olabileceği) dost kalması için herhangi bir protokol arabellek bağımlılığından muaftır . Bunun bir bedeli bu opak blob'dur. Bu seçim gözden geçirilmektedir ve bu alan herhangi bir zamanda daha tür güvenli eşdeğerleriyle değiştirilebilir.

public List < Tensor <? >> çıktıları

İstenen getirmelerden gelen tensörler.

Kamu İnşaatçılar

genel Çalışma ()