AssertCardinalityDataset

genel final sınıfı AssertCardinalityDataset

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik AssertCardinalityDataset
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> girdiVeri Kümesi, İşlenen <Uzun> önem derecesi, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir AssertCardinalityDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static AssertCardinalityDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> girdiVeri Kümesi, İşlenen <Uzun> kardinalite, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)

Yeni bir AssertCardinalityDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • AssertCardinalityDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()