Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Operand

kamu arayüzü Operand
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

Bir TensorFlow işleminin işlenenleri tarafından uygulanan arabirim.

Örnek kullanım:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Genel Yöntemler

Anahtar çıkış <T>
asOutput ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

Genel Yöntemler

Kamu arka çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girdinin hesaplanmasını temsil eden bir sembolik tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

Ayrıca bakınız