RiscSort

genel final sınıfı RiscSort

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
static <T Sayıyı genişletir, U Sayıyı genişletir> RiscSort <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi, İşlenen <U> ekseni, Dizi yönü)
Yeni bir RiscSort işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RiscSort <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi, İşlenen <U> ekseni, Dizi yönü)

Yeni bir RiscSort işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • yeni bir RiscSort örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()