Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

PrimitiveOp

public abstract sınıfı PrimitiveOp
Bilinen Doğrudan Alt Sınıflar

A base class for Op implementations that are backed by a single Operation .

Each operation registered in the TensorFlow core is a primitive and is provided as a PrimitiveOp . Custom operations working with only one primitive may also derive from this class.

Kamusal Yöntemler

son boole
eşittir (Nesne obj)
final int
Operasyon
op ()
Temel alınan Operation döndürür
final Dize

Devralınan Yöntemler

Kamusal Yöntemler

public final boolean equals (Object obj)

public final int hashCode ()

public Operation op ()

Temel alınan Operation döndürür

public final String toString ()