ExperimentalMatchingFilesDataset

genel final sınıfı ExperimentalMatchingFilesDataset

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik ExperimentalMatchingFilesDataset
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> kalıpları)
Yeni bir ExperimentalMatchingFilesDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ExperimentalMatchingFilesDataset create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <String> modelleri)

Yeni bir ExperimentalMatchingFilesDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • ExperimentalMatchingFilesDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()