ScatterNdUpdate

genel final sınıfı ScatterNdUpdate

Belirli bir aralıktaki bireysel değerlere veya dilimlere seyrek "güncellemeler" uygular

'endekslere' göre değişkenlik göstermektedir.

'ref', 'P' dereceli bir 'Tensör'dür ve 'indeksler', 'Q' dereceli bir 'Tensör'dür.

"endeksler", "ref" içindeki indeksleri içeren tamsayı tensör olmalıdır. \\([d_0, ..., d_{Q-2}, K]\\) şeklinde olmalıdır; burada `0 < K <= P`.

'İndekslerin' en içteki boyutu (uzunluğu 'K' olan), 'ref'in 'K' boyutu boyunca öğeler (eğer 'K = P' ise) veya dilimler (eğer 'K < P' ise) içindeki indekslere karşılık gelir.

"güncellemeler", "Q-1+PK" düzeyindeki "Tensör"dür ve şu şekle sahiptir:

$$[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]].$$

Örneğin, 4 dağınık öğeyi derece 1 tensöre 8 öğeye güncellemek istediğimizi varsayalım. Python'da bu güncelleme şu şekilde görünecektir:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
   indices = tf.constant([[4], [3], [1] ,[7]])
   updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
   update = tf.scatter_nd_update(ref, indices, updates)
   with tf.Session() as sess:
    print sess.run(update)
 
Ref'in sonuçtaki güncellemesi şu şekilde görünecektir:

[1, 11, 3, 10, 9, 6, 7, 12]

Dilimlerde güncellemelerin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı için tf.scatter_nd bakın.

Ayrıca bkz. "tf.scatter_update" ve "tf.batch_scatter_update".

İç İçe Sınıflar

sınıf ScatterNdUpdate.Options ScatterNdUpdate için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T, U Sayıyı genişletir> ScatterNdUpdate <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> ref, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri, Seçenekler... seçenekler)
Yeni bir ScatterNdUpdate işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
çıktıRef ()
Ref ile aynı.
statik ScatterNdUpdate.Options
useLocking (Boolean useLocking)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ScatterNdUpdate <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> ref, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri, Seçenekler... seçenekler)

Yeni bir ScatterNdUpdate işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
referans Değişken bir Tensör. Değişken bir düğümden olmalıdır.
endeksler Bir Tensör. Aşağıdaki türlerden biri olmalıdır: int32, int64. Ref'e endekslerin tensörü.
güncellemeler Bir Tensör. Ref ile aynı türde olmalıdır. Referansa eklenecek güncellenmiş değerlerin tensörü.
seçenekler isteğe bağlı nitelik değerlerini taşır
İadeler
 • ScatterNdUpdate'in yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıktıRef ()

Ref ile aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenen değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

public static ScatterNdUpdate.Options useLocking (Boolean useLocking)

Parametreler
KullanımKilitleme İsteğe bağlı bir bool. Varsayılan olarak True'dur. True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.