ScatterMin

genel final sınıfı ScatterMin

'Min' işlemini kullanarak seyrek güncellemeleri değişken referansa indirger.

Bu işlem hesaplanır

# Skaler indeksler ref[indeksler, ...] = min(ref[indeksler, ...], güncellemeler[...])

# Vektör indeksleri (her i için) ref[indeksler[i], ...] = min(ref[indeksler[i], ...], güncellemeler[i, ...])

# Yüksek dereceli indeksler (her i, ..., j için) ref[indeksler[i, ..., j], ...] = min(ref[indeksler[i, ..., j], .. .], güncellemeler[i, ..., j, ...])

Bu işlem, güncelleme tamamlandıktan sonra 'ref' çıktısını verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Yinelenen girişler doğru şekilde işlenir: birden fazla "endeks" aynı konuma referans veriyorsa bunların katkıları birleştirilir.

`updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]' veya `updates.shape = []' gerektirir.

İç İçe Sınıflar

sınıf DağılımMin.Seçenekler ScatterMin için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
static <T Sayıyı genişletir, U Sayıyı genişletir> ScatterMin <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> ref, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri, Seçenekler... seçenekler)
Yeni bir ScatterMin işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
çıktıRef ()
= 'ref' ile aynı.
Statik DağılımMin.Seçenekler
useLocking (Boolean useLocking)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ScatterMin <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> ref, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri, Seçenekler... seçenekler)

Yeni bir ScatterMin işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
referans Bir 'Değişken' düğümden olmalıdır.
endeksler 'Ref'in birinci boyutuna ait indekslerin tensörü.
güncellemeler 'Ref'e indirgenecek güncellenmiş değerlerin tensörü.
seçenekler isteğe bağlı nitelik değerlerini taşır
İadeler
  • ScatterMin'in yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıktıRef ()

= 'ref' ile aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenen değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

public static ScatterMin.Options useLocking (Boolean useLocking)

Parametreler
KullanımKilitleme True ise güncelleme bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.