DatasetFromGraph

genel son sınıf DatasetFromGraph

Verilen 'graph_def'ten bir veri kümesi oluşturur.

Sağlanan "graph_def"ten bir veri kümesi oluşturur.

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik DatasetFromGraph
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <String> graphDef)
Yeni bir DatasetFromGraph işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>
halletmek ()
Veri kümesini temsil eden değişken bir tensör.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static DatasetFromGraph create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <String> graphDef)

Yeni bir DatasetFromGraph işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
grafikDef Veri kümesinin grafik temsili (serileştirilmiş GraphDef olarak).
İadeler
  • DatasetFromGraph'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()

Veri kümesini temsil eden değişken bir tensör.