TensorArrayUnpack

genel final sınıfı TensorArrayUnpack

Genel Yöntemler

Çıkış <Kamanma>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T> TensorArrayUnpack
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> tutamacı, İşlenen <T> değeri, İşlenen <Float> flowIn)
Yeni bir TensorArrayUnpack işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <Kamanma>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <Float> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static TensorArrayUnpack create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> tutamacı, İşlenen <T> değeri, İşlenen <Float> flowIn)

Yeni bir TensorArrayUnpack işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • TensorArrayUnpack'in yeni bir örneği

genel Çıkış <Float> flowOut ()