Size

halka açık final sınıfı

Bir tensörün boyutunu döndürür.

Bu işlem, 'giriş'teki öğelerin sayısını temsil eden bir tamsayıyı döndürür.

Örneğin:

# 't' is [[[1, 1,, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]]
 size(t) ==> 12
 

Genel Yöntemler

Çıkış <U>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <U Sayıyı genişletir, T> Boyut <U>
create ( Kapsam kapsamı, Operand <T> girişi, Class<U> outType)
Yeni bir Boyut işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
statik <T> Boyut <Tamsayı>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi)
Varsayılan çıktı türlerini kullanarak yeni bir Boyut işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <U>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <U> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static Boyut <U> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi, Sınıf<U> çıkış Türü)

Yeni bir Boyut işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • Size'ın yeni bir örneği

public static Boyut <Tamsayı> create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <T> girişi)

Varsayılan çıktı türlerini kullanarak yeni bir Boyut işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • Size'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <U> çıkışı ()