DummySeedGenerator

halka açık final sınıfı DummySeedGenerator

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik DummySeedGenerator
oluştur ( Kapsam kapsamı)
Yeni bir DummySeedGenerator işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static DummySeedGenerator create ( Kapsam kapsamı)

Yeni bir DummySeedGenerator işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • DummySeedGenerator'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()