TensorScatterAdd

genel final dersi TensorScatterAdd

'İndekslere' göre mevcut bir tensöre seyrek 'güncellemeler' ekler.

Bu işlem, "tensör"de iletilen seyrek "güncellemeler"i ekleyerek yeni bir tensör oluşturur. Bu işlem, güncellemelerin (bir değişkenin aksine) mevcut bir tensöre eklenmesi dışında tf.compat.v1.scatter_nd_add işlemine çok benzer. Mevcut tensörün belleği yeniden kullanılamıyorsa bir kopya oluşturulur ve güncellenir.

'indeksler', 'tensor.shape' şeklindeki yeni bir tensöre endeksler içeren bir tam sayı tensördür. 'İndekslerin' son boyutu en fazla 'tensor.shape' sıralaması olabilir:

indices.shape[-1] <= tensor.shape.rank
 
'İndekslerin' son boyutu, öğelerdeki indekslere karşılık gelir (eğer 'indeks.shape[-1] = tensor.shape. rütbe") veya "tensor.shape"in "indices.shape[-1]" boyutu boyunca dilimler (if `indices.shape[-1] < tensor.shape.rank`). 'updates'
indices.shape[:-1] + tensor.shape[indices.shape[-1]:]
 
şeklinde bir tensördür. 'tensor_scatter_nd_add'nin en basit biçimi, tek tek öğeleri indekse göre bir tensöre eklemektir. Örneğin, 8 öğeli bir derece 1 tensöre 4 öğe eklemek istediğimizi varsayalım.

Python'da bu dağılım ekleme işlemi şuna benzer:

>>> endeksler = tf.constant([[4], [3], [1], [7]]) >>> güncellemeler = tf.constant([9, 10, 11, 12]) >>> tensör = tf.ones([8], dtype=tf.int32) >>> güncellendi = tf.tensor_scatter_nd_add(tensör, indeksler, güncellemeler) >>> güncellendi

Ayrıca daha yüksek dereceli bir tensörün tüm dilimlerini bir kerede ekleyebiliriz. Örneğin, bir rütbe-3 tensörün ilk boyutuna iki yeni değer matrisine sahip iki dilim eklemek istersek.

Python'da bu dağılım ekleme işlemi şuna benzer:

>>> endeksler = tf.constant([[0], [2]]) >>> güncellemeler = tf.constant([[[5, 5, 5, 5], [6, 6, 6, 6], ... [7, 7, 7, 7], [8, 8, 8, 8]], ... [[5, 5, 5, 5], [6, 6, 6, 6], .. [7, 7, 7, 7], [8, 8, 8, 8]]]) >>> tensör = tf.ones([4, 4, 4],dtype=tf.int32) >>> güncellendi = tf.tensor_scatter_nd_add(tensör, indisler, güncellemeler) >>> güncellendi

Not: CPU'da sınır dışı bir dizin bulunursa bir hata döndürülür. GPU'da sınır dışı bir dizin bulunursa dizin dikkate alınmaz.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T, U Sayıyı genişletir> TensorScatterAdd <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> tensörü, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri)
Yeni bir TensorScatterAdd işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
çıktı ()
Tensörden kopyalanan yeni bir tensör ve indekslere göre güncellemeler eklendi.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static TensorScatterAdd <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> tensörü, İşlenen <U> endeksleri, İşlenen <T> güncellemeleri)

Yeni bir TensorScatterAdd işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
tensör Kopyalanacak/güncellenecek tensör.
endeksler İndeks tensörü.
güncellemeler Çıktıya dağıtılacak güncellemeler.
İadeler
  • TensorScatterAdd'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()

Tensörden kopyalanan yeni bir tensör ve indekslere göre güncellemeler eklendi.