ParallelDynamicStitch

genel final dersi ParallelDynamicStitch

'Veri' tensörlerinden gelen değerleri tek bir tensöre ayırın.

merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]
 
sağlayacak şekilde birleştirilmiş bir tensör oluşturur. Örneğin, her bir "indeks[m]" skaler veya vektör ise, elimizde
# Scalar indices:
   merged[indices[m], ...] = data[m][...]
 
   # Vector indices:
   merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]
 
bulunur. Her "veri[i].şekli" karşılık gelen "indeksler[i] ile başlamalıdır. şekil' ve 'veri[i].şekil'in geri kalanı 'i'ye göre sabit olmalıdır. Yani, 'veri[i].şekil = indeksler[i].şekil + sabit'e sahip olmamız gerekir. Bu 'sabit' açısından çıktı şekli şöyledir:

birleştirilmiş.şekil = [maks(indeksler)] + sabit

Değerler paralel olarak birleştirilebilir; dolayısıyla hem "indeksler[m][i]'' hem de "endeksler[n][j]''de bir dizin görünüyorsa sonuç geçersiz olabilir. Bu, bu durumda davranışı tanımlayan normal DynamicStitch operatöründen farklıdır.

Örneğin:

indices[0] = 6
   indices[1] = [4, 1]
   indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
   data[0] = [61, 62]
   data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
   data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
   merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
        [51, 52], [61, 62]]
 
Bu yöntem, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi "dynamic_partition" tarafından oluşturulan bölümleri birleştirmek için kullanılabilir:
# Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
   # apply (x_i != -1 in this example).
   x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
   condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
   partitioned_data = tf.dynamic_partition(
     x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
   partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
   condition_indices = tf.dynamic_partition(
     tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
   x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
   # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
   # unchanged.
 

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T> ParalelDynamicStitch <T>
create ( Kapsam kapsamı, Yinelenebilir< İşlenen <Tamsayı>> indeksler, Yinelenebilir< İşlenen <T>> verileri)
Yeni bir ParallelDynamicStitch işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ParallelDynamicStitch <T> create ( Kapsam kapsamı, Yinelenebilir< İşlenen <Tamsayı>> indeksler, Yinelenebilir< İşlenen <T>> verileri)

Yeni bir ParallelDynamicStitch işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
 • yeni bir ParallelDynamicStitch örneği

genel Çıkış <T> birleştirildi ()