MaxIntraOpParallelismDataset

genel son sınıf MaxIntraOpParallelismDataset

Maksimum intra-op paralelliği geçersiz kılan bir veri kümesi oluşturur.

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik MaxIntraOpParallelismDataset
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> inputDataset, İşlenen <Long> maxIntraOpParallelism, List<Class<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir MaxIntraOpParallelismDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static MaxIntraOpParallelismDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> inputDataset, İşlenen <Long> maxIntraOpParallelism, List<Class<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)

Yeni bir MaxIntraOpParallelismDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
maxIntraOpParalellik Kullanılacak maksimum operasyon içi paralelliği tanımlar.
İadeler
  • MaxIntraOpParallelismDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()