NextAfter

halka açık final dersi NextAfter

Öğe bazında "x2" yönünde "x1"in bir sonraki temsil edilebilir değerini döndürür.

Bu işlem, C++ std::nextafter işleviyle aynı sonucu döndürür.

Ayrıca normalin altında bir sayı da döndürebilir.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T Sayıyı genişletir> SonrakiSonra <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x1, İşlenen <T> x2)
Yeni bir NextAfter işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static NextAfter <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x1, İşlenen <T> x2)

Yeni bir NextAfter işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • NextAfter'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()