RewriteDataset

genel son sınıf RewriteDataset

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik Yeniden YazmaVeri Kümesi
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> girdiVeri Kümesi, İşlenen <Dize> rewriteName, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir RewriteDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RewriteDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> girdiVeri Kümesi, İşlenen <Dize> rewriteName, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)

Yeni bir RewriteDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • RewriteDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()