BarrierReadySize

genel final sınıfı BarrierReadySize

Verilen bariyerdeki tam elemanların sayısını hesaplar.

Genel Yöntemler

Çıkış <Tamsayı>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik BarrierReadySize
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> tutamacı)
Yeni bir BarrierReadySize işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <Tamsayı>
boyut ()
Tam elemanların sayısı (örn.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Çıkış <Tamsayı> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static BarrierReadySize create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <String> tutamacı)

Yeni bir BarrierReadySize işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
halletmek Bir bariyerin kolu.
İadeler
  • BarrierReadySize'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <Tamsayı> boyutu ()

Bariyerdeki tam elemanların (yani tüm değer bileşenleri ayarlanmış olanların) sayısı.