RiscAdd

halka açık final dersi RiscAdd

Öğe bazında x + y'yi döndürür.

NOT : 'RiscAdd' yayını desteklemez.

İki giriş tensörü verildiğinde, 'tf.risc_add' işlemi tensördeki her öğenin toplamını hesaplar.

Hem giriş hem de çıkış bir `(-inf, inf)` aralığına sahiptir.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T Sayıyı genişletir> RiscAdd <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x, İşlenen <T> y)
Yeni bir RiscAdd işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
z ()

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RiscAdd <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x, İşlenen <T> y)

Yeni bir RiscAdd işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • yeni bir RiscAdd örneği

genel Çıkış <T> z ()