RiscBroadcast

halka açık final dersi RiscBroadcast

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T, U Numarayı genişletir> RiscBroadcast <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi, İşlenen <U> şekli)
Yeni bir RiscBroadcast işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RiscBroadcast <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> girişi, İşlenen <U> şekli)

Yeni bir RiscBroadcast işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • RiscBroadcast'in yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()