OnesLike

herkese açık final dersi OnesLike

X ile aynı şekle ve türe sahip olanların tensörünü döndürür.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T> Benzeri <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x)
Yeni bir OnesLike işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
y ()
x ile aynı şekil ve tipte fakat birlerle dolu bir tensör.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static OnesLike <T> create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <T> x)

Yeni bir OnesLike işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
X T tipi bir tensör.
İadeler
  • OnesLike'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <T> y ()

x ile aynı şekil ve tipte fakat birlerle dolu bir tensör.