SparseMatrixNNZ

halka açık final dersi SparseMatrixNNZ

"sparse_matrix"in sıfır olmayan sayısını döndürür.

Genel Yöntemler

Çıkış <Tamsayı>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik SparseMatrixNNZ
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> sparseMatrix)
Yeni bir SparseMatrixNNZ işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <Tamsayı>
nnz ()
"sparse_matrix"in sıfır olmayan sayısı.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <Tamsayı> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static SparseMatrixNNZ create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <?> sparseMatrix)

Yeni bir SparseMatrixNNZ işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
seyrek Matris Bir CSRSparseMatrix.
İadeler
  • SparseMatrixNNZ'nin yeni bir örneği

genel Çıkış <Tamsayı> nnz ()

"sparse_matrix"in sıfır olmayan sayısı.