RaggedBincount

genel final dersi RaggedBincount

Bir tamsayı dizisindeki her değerin oluşum sayısını sayar.

Uzunluğu "boyut" ve "ağırlıklar" ile aynı türde olan bir vektörün çıktısını alır. "Ağırlıklar" boşsa, "i" dizini "i" değerinin "dizi"de kaç kez sayıldığını saklar. "Ağırlıklar" boş değilse, "i" dizini, "arr"daki karşılık gelen değerin "i" olduğu her dizindeki "ağırlıklar"daki değerin toplamını saklar.

[0, size) aralığının dışındaki "arr" değerleri dikkate alınmaz.

İç İçe Sınıflar

sınıf RaggedBincount.Options RaggedBincount için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

Çıkış <U>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik RaggedBincount.Options
ikili Çıkış (Boolean ikili Çıkış)
static <U Sayıyı genişletir, T Sayıyı genişletir> RaggedBincount <U>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Uzun> bölmeleri, İşlenen <T> değerleri, İşlenen <T> boyutu, İşlenen <U> ağırlıkları, Seçenekler... seçenekleri)
Yeni bir RaggedBincount işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <U>
çıktı ()
Uzunluğu "size"ye eşit olan 1D "Tensör" veya [batch_size, "size"] ile 2D "Tensör".

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <U> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

genel statik RaggedBincount.Options ikili Çıkış (Boolean ikili Çıkış)

Parametreler
ikili Çıkış bool; Çekirdeğin görünümü veya oluşum sayısını sayması gerekip gerekmediği.

public static RaggedBincount <U> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Uzun> bölmeleri, İşlenen <T> değerleri, İşlenen <T> boyutu, İşlenen <U> ağırlıkları, Seçenekler... seçenekler)

Yeni bir RaggedBincount işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
Bölünmeler 1D int64 'Tensör'.
değerler 2D int 'Tensör'.
boyut negatif olmayan int skaler 'Tensör'.
ağırlıklar "giriş" ile aynı şekle sahip bir int32, int64, float32 veya float64 "Tensör"dür veya uzunluk-0 "Tensör"dür; bu durumda tüm ağırlıklar 1'e eşit gibi davranır.
seçenekler isteğe bağlı nitelik değerlerini taşır
İadeler
  • RaggedBincount'un yeni bir örneği

genel Çıkış <U> çıkışı ()

Uzunluğu "size"ye eşit olan 1D "Tensör" veya [batch_size, "size"] ile 2D "Tensör". [0, boyut) aralığındaki her değer için sayımlar veya toplam ağırlıklar.