NextIteration

genel final sınıfı NextIteration

Girdisini bir sonraki yineleme için kullanılabilir hale getirir.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T> SonrakiYineleme <T>
oluştur ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> verileri)
Yeni bir NextIteration işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
çıktı ()
'Veri' ile aynı tensör.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static NextIteration <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> verileri)

Yeni bir NextIteration işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
veri Bir sonraki yinelemede kullanıma sunulacak tensör.
İadeler
  • NextIteration'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()

'Veri' ile aynı tensör.